ยินดีต้อนรับเข้าสู่การายงานผลปฏิบัคิงานตามข้อตกลงในการพัฒนางาน ประจำปีงบประมาณ 2567  ( 1 ตุลาคม 2566 - 30 กันยายน 2567)